Shanghai Jiaoban Machinery Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shanghai Jiaoban Machinery Co., Ltd.
Shanghai, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: CIPM
  Ngày tham dự: 2017 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: CIPM exhibition
  Tên triển lãm thương mại: CIPM
  Ngày tham dự: 2014 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: CHINA INTERNATION Pharmaceutical Machinery Exposition
Gửi email cho nhà cung cấp này