Shanghai Jiaoban Machinery Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shanghai Jiaoban Machinery Co., Ltd.
Shanghai, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Factory Information

Factory Size: Above 100,000 square meters
Factory Country/Region: No.8th, Lanyu Road, Nanxiang town, Jiading district, shanghai, china
No. of Production Lines: Above 10
Contract Manufacturing: OEM Service Offered   Design Service Offered   Buyer Label Offered  
Annual Output Value: Above US$100 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
Filling Machine 300 500 Set/Sets
Gửi email cho nhà cung cấp này